Trafikalt grunnkurs, mørkekjøring og førstehjelpskurs


Alle kurs skal betales via www.TABS.no.

Alle som har fylt 15 år, og er under 25 år må ha trafikalt grunnkurs før de kan øvelseskjøre hjemme, eller på trafikkskole.

Trafikalt grunnkurs, kr. 1 500,-

Kurset er felles for alle de lette klassene, og skal bidra til at elevene får en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring innebærer. Målene er hovedsakelig rettet mot elevenes risikoforståelse, og trafikksystemet (generell trafikk-kunnskap), førstehjelp og redningsøvelse. Du må ta trafikalt grunnkurs før du kan begynne øvelseskjøring i den aktuelle klassen.

Til kurset hører det også med en mørkedemonstrasjon Trafikant i mørket.

Etter avsluttet kurs får man utstedt et bevis som viser at man har lov til å øvingskjøre. Beviset ligger elektonisk inne på Din Side på www.vegvesen.no, og må tas med under all øvingskjøring sammen med legitimasjon med bilde.

Mer informasjon om øvelseskjøring og trafikalt grunnkurs hos Statens vegvesen.

Mørkekjøring - Trafikant i mørket, kr. 2 000,-

Mørkekjøringen ligger på slutten av trinn 1 i trafikkopplæringen.

Du lærer om:

  • Grunner til ulykker i mørket
  • Vurdering av risiko
  • Rett lysbruk og handling ved kjøring, fotgjenger, parkering og nødstopp i mørket

Ved den praktiske demonstrasjonen i bil ute i trafikken er det trafikklærer som kjører, du som elev er passasjer. Under sommerhalvåret gjennomføres ikke mørkekjøring. Da kan du fullføre trafikalt grunnkurs og begynne å øvingskjøre uten, men må komme tilbake til vinteren å ta mørkekjøring

Tar du trafikalt grunnkurs i tiden 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, er beviset gyldig fra 16. mars - 31. oktober.

For å kunne øvelseskjøre i tiden 1. november - 15. mars må du gjennomføre mørkekjøring.

Når du har gjennomført mørkekjøringen, får du tilsendt nytt bevis som gjelder hele året, fra Statens vegvesen.

Førstehjelpskurs, kr 1000,-

Elever over 25 år trenger ikke å ha trafikalt grunnkurs, men kun førstehjelpskurs. Trafikalt grunnkurs inkluderer førstehjelpskurset.


E-post
Alle henvendelser: nbtrafikkskole@gmail.com
Telefon til trafikkskolen
91754975
Kontor Åpent
Mandager og Torsdager kl 10-16
NB Trafikkskole AS
Serviceveien 8
1940 Bjørkelangen
Firmainformasjon
Organisasjonsnummer:
998 539 846